Η κυβέρνηση ανταμείβει τους εργολάβους που την στηρίζουν – Νέο έργο στον κ. Καλογρίτσα

Η ηθική της κυβέρνησης της Αριστεράς επικεντρώνεται, όπως δείχνουν οι αποφάσεις

Η ηθική της κυβέρνησης της Αριστεράς όπως δείχνουν και οι αποφάσεις του κ. Σπίρτζη, επικεντρώνεται -και περιορίζεται- στην ανταμοιβή των φίλων εργολάβων του συστήματος που εκπροσωπεί.

Πώς αλλιώς μπορεί να εξηγηθεί η απόφαση της ειδικής υπηρεσίας δημοσίων έργων κατασκευής και συντήρησης συγκοινωνιακών υποδομών του υπουργείου υποδομών, να εγκρίνει συμπληρωματική σύμβαση ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ, για την κατασκευή και αναβάθμιση του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου στο νησί της Λέσβου.

Σε κάθε περίπτωση η απόφαση της κυβέρνησης, δημιουργεί ένα μείζονος σημασίας ήθικό ζήτημα που ξεφεύγει από τα κοινότηπα περί ηθικής της Αριστεράς και αγγίζει την ουσία λειτουργίας της δημοκρατίας καθώς η εκτέλεση του έργου έχει ανατεθεί από το Μάιο του 2012 σε κοινοπρακτικό σχήμα στο οποίο συμμετέχει και η κατασκευαστική εταιρεία Τοξότης Α.Ε., ιδιοκτησίας του Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος είναι πατέρας του Γιάννη Καλογρίτσα που διεκδικεί μία από τις τέσσερις τηλεοπτικές άδειες και είναι κουμπάρος με τον υπουργό υποδομών, Χρήστο Σπίρτζη.

Το ζήτημα ηθικής τάξεως προκύπτει καθώς η πίστωση του ποσού των 12,8 εκατομμυρίων ευρώ εγκρίνεται από το υπουργείο υποδομών λίγες μόλις ημέρες πριν τη διεξαγωγή της δημοπρασίας για τη χορήγηση τεσσάρων τηλεοπτικών αδειών.

Η αρχική σύμβαση για την κατασκευή του οδικού άξονα Καλλονής-Σιγρίου είχε προϋπολογισμό ύψους 38 εκατομμυρίων ευρώ και ημερομηνία ολοκλήρωσης το Σεπτέμβριο του 2015. Η εργολαβία προέβλεπε πως σε μήκος εικοσιενός χιλιομέτρων η νέα οδός αναβαθμίζει τα χαρακτηριστικά του άξονα και της διατομής της, ενώ στο υπόλοιπο μήκος προβλέπεται κατασκευή εξ ολοκλήρου νέων τμημάτων.Σύμφωνα με την εισήγηση της αρμόδιας υπηρεσίας του υπουργείου υποδομών, η σύναψη συμπληρωματικής σύμβασης ύψους 12,8 εκατομμυρίων ευρώ κρίνεται αναγκαία, καθώς αποκαλύφθηκαν σημαντικά ευρήματα απολιθωμάτων, που προέρχονται από το απολιθωμένο δάσος του νησιού και δεν είχαν αποτυπωθεί στην περιβαλλοντική μελέτη του έργου.

Ως εκ τούτου, ο τρόπος εκτέλεσης των εργασιών έπρεπε να αλλάξει και να συναφθεί συμπληρωματική σύμβαση. Από το ποσό των 12,8 εκατομμυρίων ευρώ που προβλέπεται στη συμπληρωματική σύμβαση, τα 7,3 εκατομμύρια ευρώ αφορούν σε χωματουργικές εργασίες και τα υπόλοιπα σε άλλου είδους εργασίες, μελέτες και απρόβλεπτες δαπάνες.

Ερωτηθείς για τη συμπληρωματική σύμβαση στη Βουλή, ο υπουργός υποδομών υποστήριξε ότι δε δύναται να παρακολουθεί το έργο των εκατοντάδων επιτροπών που εργάζονται στο υπουργείο και την ημερήσια διάταξή τους.

Η κατασκευαστική εταιρεία του Χρήστου Καλογρίτσα, ο οποίος είναι κουμπάρος με τον υπουργό εθνικής άμυνας, Πάνο Καμμένο, πριν από λίγες εβδομάδες μειοδότησε σε διαγωνισμούς για την κατασκευή τμημάτων του οδικού άξονα Πάτρα Πύργος, το οποίο και δημοπρατείται με εθνικούς πόρους μετά την κατάτμησή του σε οκτώ τμήματα.

Η εταιρεία του Χρήστου Καλογρίτσα ανακηρύχθηκε ανάδοχος για τρία από τα τμήματα του οδικού άξονα, προσφέροντας πολύ υψηλές εκπτώσεις που σε ορισμένες περιπτώσεις υπερβαίνουν το 50%.

scan001scan002scan003scan004scan005

scan006

scan007scan008scan009scan010scan011

scan012

scan013scan014

scan015

scan016

scan017scan018scan019scan020