Έντεκα χρόνια πρωτοπορίας του ΕΚΠΑ στην προσβασιμότητα φοιτητών με αναπηρία στο πανεπιστήμιο

Για τους περισσότερους, το να πετύχει κανείς να μπει στο πανεπιστήμιο είναι και ορόσημο του τέλους των… «βασάνων» και της αγωνίας, που τον έχει συνοδεύσει στην προετοιμασία του για τις πανελλαδικές εξετάσεις.

Για κάποιους επιτυχόντες, όμως, η μεγάλη πρόκληση ξεκινά με την έναρξη της φοιτητικής τους ζωής. Πρόκειται για τους φοιτητές με αναπηρία, για τους οποίους δεν είναι αυτονόητα εύκολη η πρόσβαση στη διαπροσωπική τους επικοινωνία με μέλη της ακαδημαϊκής κοινότητας, με συμφοιτητές δηλαδή, καθηγητές και υπαλλήλους, ούτε η πρόσβαση στο έντυπο ή ηλεκτρονικό εκπαιδευτικό υλικό, στον πίνακα και τις ανακοινώσεις στις αίθουσες διδασκαλίας, στις εξετάσεις των μαθημάτων, στις πληροφορίες και το διαδίκτυο.

Με βάση αυτή τη σκέψη, το 2006 ιδρύθηκε και άρχισε την επίσημη λειτουργία της, ως υπηρεσία του πανεπιστημίου Αθηνών, η Μονάδα Προσβασιμότητας για Φοιτητές με Αναπηρία (ΜοΠροΦμεΑ), με αποστολή «τη διασφάλιση στην πράξη της ισότιμης πρόσβασης στις ακαδημαϊκές σπουδές των φοιτητών με διαφορετικές ικανότητες, και απαιτήσεις, και ιδιαίτερα των Φοιτητών με Αναπηρία (ΦμεΑ)».

Σήμερα, μάλιστα, το πανεπιστήμιο Αθηνών εξυπηρετεί περισσότερους από 665 φοιτητές με αναπηρία: 71 φοιτητές με τύφλωση ή σοβαρή απώλεια όρασης, 69 με απώλεια ακοής, 40 με απώλεια ομιλίας, 178 με κινητικές αναπηρίες και 307 με άλλες αναπηρίες ή χρόνιες παθήσεις.

Η ΜοΠροΦμεΑ, που αναπτύχθηκε και λειτουργεί με ίδιους πόρους του πανεπιστημίου, έχει ήδη αποτελέσει πρότυπο και αρκετά εκπαιδευτικά ιδρύματα στην Ελλάδα και στο εξωτερικό έχουν ζητήσει μεταφορά τεχνογνωσίας, για να δημιουργήσουν αντίστοιχες Μονάδες Προσβασιμότητας.