Εισαγωγή 2.816 νέων σπουδαστών σε 30 ΙΕΚ του ΟΑΕΔ

Εγκρίθηκε η εισαγωγή 2.816 νέων σπουδαστών και σπουδαστριών σε 30 ΙΕΚ του Οργανισμού Απασχόλησης Εργατικού Δυναμικού (ΟΑΕΔ) για το χειμερινό εξάμηνο του έτους 2018–19, προκειμένου να καταρτισθούν σε 34 σύγχρονες ειδικότητες.

Όπως ανακοίνωσε ο Οργανισμός, οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλουν σχετική αίτηση στο ΙΕΚ προτίμησής τους από τις 3 Σεπτεμβρίου 2018 έως τις 14 Σεπτεμβρίου 2018 και να είναι κάτοχοι απολυτηρίου λυκείου ή πτυχίου ΤΕΕ Β’ κύκλου σπουδών ή ΕΠΑ.Λ ή ΕΠΑ.Σ, ανεξαρτήτως ορίου ηλικίας.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ανατρέχουν για περισσότερες πληροφορίες στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ: www.oaed.gr και στις γραμματείες των ΙΕΚ.
Επισυνάπτεται ο πίνακας με τα ΙΕΚ.