Εφτασαν τις 550.000 οι νέοι και νέες που έχουν φύγει για άλλες χώρες.

Η διπλή εθνική αιμορραγία για το μέλλον της χώρας.

Ασφαλιστικά ταμεία σε κατάρρευση: Αιμορραγία 1,5 δισ. ευρώ από τη φυγή νέων επιστημόνων. Παράλληλη μάστιγα η ανεργία και υποαπασχόληση. Το ζοφερό μέλλον για τους συνταξιούχους. «.Ο Ελληνισμός διαθέτει περίπου το 3% των επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, αν και ο πληθυσμός της Ελλάδας ή των Ελλήνων διεθνώς αντιστοιχεί μόνο στο 0,15% ή 0,20% από τα 6,92 δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη. Κι όμως, παρά τη σημαντική παραγωγή Ελλήνων επιστημόνων, το 85% εκείνων με ισχυρή επιρροή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα.»

Παράλληλα, στο 1,5 δισ. ευρω ετησίως εκτιμάται η αιμορραγία στο σύστημα της κοινωνικής ασφάλισης από τη μετανάστευση 400.000 νέων ελλήνων επιστημόνων στο εξωτερικό. Πρόκειται για εξειδικευμένους Ελληνες παραγωγικής ηλικίας (κάτω των 45 ετών), οι οποίοι στην πλειονότητά τους τα τελευταία χρόνια της κρίσης έφυγαν στο εξωτερικό αναζητώντας, ένα καλύτερο μέλλον. Κι αυτό την ώρα που η κυβένρηση συζητά με τους δανειστές τη νέα (14η) περικοπή συντάξεων (μέσω της κατάργησης της προσωπικής διαφοράς) και το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης βρίσκεται στα όρια του κραχ, με προοπτική περαιτέρω επιδείνωσης, όπως προκύπτει από την ανάλυση των στοιχείων του πληθυσμού, της αγοράς εργασίας και της ηλικιακής διάρθρωσης της απασχόλησης.

Οπως τονίζει ο Σάββας Ρομπόλης, ομότιμος καθηγητής του Παντείου Πανεπιστημίου, αναμένεται, τόσο κατά την επόμενη δεκαετία όσο και στο απώτερο μέλλον, να ασκηθούν αντικειμενικά από την εξέλιξη των δεδομένων σοβαρές πιέσεις στο σύστημα κοινωνικής ασφάλισης, στην αγορά εργασίας και στην αναπτυξιακή διαδικασία λόγω και της συνδυαστικής επίδρασης της γήρανσης του πληθυσμού, της μείωσης του πληθυσμού σε ηλικία εργασίας και των ευέλικτων μορφών απασχόλησης.

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι 10 βασικές αιτίες που έφεραν το σύστημα ασφάλισης σε κατάρρευση είναι οι παρακάτω:

1. Η ραγδαία μείωση των μισθών πάνω από 28 μονάδες, με καθεμία από τις οποίες να στερεί 150 εκατ. ευρώ σε εισφορές κατ’ έτος από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

2. Η ανορθολογική αξιοποίηση των αποθεματικών των ασφαλιστικών ταμείων κατά την περίοδο 1950-2010, η οποία στέρησε από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης το ποσό των 100 δισ. ευρώ (εκτιμήσεις Σάββα Ρομπόλη).

3. Η αύξηση της ανεργίας, με καθεμία μονάδα να στερεί κατ’ έτος τουλάχιστον 320 εκατ. ευρώ σε εισφορές από το σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

4. Η έκρηξη της ανασφάλιστης και μαύρης εργασίας που στερεί κατ’ έτος από το σύστημα 2 δισ. ευρώ.

5. Το κούρεμα (PSI) των αποθεματικών στην πρωτογενή και δευτερογενή αγορά, που στοίχισε μέχρι σήμερα στα Ταμεία περίπου 12 δισ. ευρώ.

6. Η εκτίναξη όλων των ευέλικτων μορφών απασχόλησης που στερεί από τα Ταμεία 2 δισ. ευρώ κατ’ έτος. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 2009 οι προσλήψεις με ευέλικτες μορφές εργασίας αντιστοιχούσαν στο 21% του συνόλου των προσλήψεων, ενώ το 2016 αντιστοιχούν στο 54,7%. Εκτιμάται ότι ώς 10 δισ. ευρώ αναμένεται να ανέλθει το πρόσθετο έλλειμμα στην κοινωνική ασφάλιση από το 2017 έως το 2020 από τις ευέλικτες μορφές εργασίας που κάνουν θραύση στη χώρα.

7. Το δημογραφικό. Σήμερα 1,2 εργαζόμενοι (εκ των οποίων οι 6 στους 10 είναι με μισούς μισθούς λόγω των ευέλικτων μορφών απασχόλησης) συντηρούν έναν συνταξιούχο! Το διάστημα 2020-2030, όπως είναι ο ελληνικός πληθυσμός σήμερα, με τη βάση δεδομένων που υπάρχουν, φαίνεται ότι θα συντελεστεί το φαινόμενο που λέγεται στην κοινωνική ασφάλιση «baby boom». Δηλαδή, θα έχουμε μια αύξηση των συνταξιούχων λόγω γήρανσης του πληθυσμού. Και τη δεκαετία αυτή θα συνταξιοδοτηθούν στην Ελλάδα αυτοί που γεννήθηκαν τη δεκαετία του 1960. Και σε αυτή τη δεκαετία έχουμε το υψηλότερο ποσοστό γεννήσεων από τον Β’ Παγκόσμιο Πόλεμο.

8. Η δραστική περικοπή της κρατικής επιχορήγησης προς τα Ταμεία κατά 900 εκατ. ευρώ για το έτος 2010, κατά 1,1 εκατ. ευρώ για το έτος 2011, 1,3 δισ. ευρώ για το έτος 2012, κατά 1,4 δισ. ευρώ περίπου για το 2013, κατά 2,1 δισ. ευρώ για το 2014, κατά 1,5 δισ. ευρώ περίπου για το 2015, 1,3 δισ. ευρώ για το 2016 και κατά 1,8 δισ. ευρώ για το 2017.

9. Η μείωση των εργοδοτικών και εργατικών εισφορών κατά 3,9% στερεί 1 δισ. ευρώ ετησίως περίπου από το σύστημα.

10. Η κατάργηση των κοινωνικών πόρων υπέρ των ταμείων επικούρησης που θα στερεί πόρους τουλάχιστον 400-700 εκατ. ευρώ ετησίως από το σύστημα.

Η ΦΥΓΗ ΤΩΝ ΝΕΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΩΝ- ΟΙ ΧΩΡΕΣ ΠΡΟΟΡΙΣΜΟΥ

«…Μια αξιοσημείωτη σημαντική μεταβολή παρατηρείται και στην ελληνική κοινωνία, καθώς πραγματοποιείται μια σαφής έξοδος μορφωμένου εργατικού δυναμικού (brain drain). Αιτίες είναι η υψηλή ανεργία, η έλλειψη πόρων, υποδομών και συλλογικού κοινωνικού οράματος για την ανάδειξη της αριστείας, αλλά και η εκτεταμένη επικράτηση των μετρίων στον ελληνικό βίο, ενώ σε γενικότερο επίπεδο αιτίες αποτελούν οι εργασιακές σχέσεις, οι φόροι και άλλες πολιτικές.

Ο Ελληνισμός διαθέτει περίπου το 3% των επιστημόνων κορυφαίας εμβέλειας παγκοσμίως, αν και ο πληθυσμός της Ελλάδας ή των Ελλήνων διεθνώς αντιστοιχεί μόνο στο 0,15% ή 0,20% από τα 6,92 δισεκατομμύρια κατοίκους του πλανήτη. Κι όμως, παρά τη σημαντική παραγωγή Ελλήνων επιστημόνων, το 85% εκείνων με ισχυρή επιρροή δεν βρίσκεται στην Ελλάδα. Σύμφωνα με σχετικές εκτιμήσεις- γράφει σε μελέτη της η οικονομολόγος Κυριακή Κανά-, 550.000 Έλληνες με υψηλά προσόντα εκπαίδευσης και εξειδίκευσης μετανάστευσαν στο εξωτερικό (Ευρωπαϊκή Ένωση και Β. Αμερική) την περίοδο 1998 – 2007 (OECD 2008), ενώ πάνω από 150.000 Έλληνες επιστήμονες -όλων των ηλικιών- έχουν μεταναστεύσει από το 2010 έως το 2013 σε περισσότερες από 70 χώρες του κόσμου.

Η έρευνα της Endeavor Greece (2015) κάνει λόγο για πάνω από 200.000 Έλληνες, οι περισσότεροι των οποίων κάτω των 35 ετών, που έχουν φύγει από τη χώρα από την έναρξη της κρίσης και εργάζονται στο εξωτερικό.

Όσοι φεύγουν έχουν συνήθως πολλαπλά πτυχία, μεταπτυχιακά και διδακτορικά, ενώ βρίσκουν δουλειές πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους: το 73% έχει μεταπτυχιακό τίτλο, το 51% έχει διδακτορικό και το 41% κατέχει τουλάχιστον έναν τίτλο σπουδών από ένα από τα 100 καλύτερα πανεπιστήμια του κόσμου.

Εντός της ΕΕ-28, η Γερμανία και το Ηνωμένο Βασίλειο αποτελούν τους πιο δημοφιλείς προορισμούς, απορροφώντας πάνω από το 50% των Ελλήνων που μεταναστεύουν. Ακολουθεί η Ολλανδία (στοιχεία ΟΟΣΑ – International Migration Database).

Τo 2012 το 74% μετανάστευσε σε χώρες εντός της ΕΕ-28, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τα έτη 2010 και 2011 ήταν 57,4% και 70,6% αντίστοιχα. Ταυτόχρονα, φαίνεται να υπάρχει μία σαφής κλαδική κατηγοριοποίηση ανά χώρα, με συγκεκριμένες χώρες να απορροφούν συγκεκριμένους επαγγελματίες (π.χ. χρηματοοικονομικά στο Ηνωμένο Βασίλειο, ιατρική στη Γερμανία, έρευνα και τεχνολογία στις Η.Π.Α., μηχανολογία στη Μέση Ανατολή).

Οι Έλληνες επιστήμονες εργάζονται κυρίως σε πανεπιστήμια, ερευνητικά κέντρα, σε τμήματα έρευνας και ανάπτυξης επιχειρήσεων στον ιδιωτικό τομέα και σε μεγάλες εταιρείες που σχετίζονται με το αντικείμενο των σπουδών τους.»

SHARE