Δεσμεύσεις του υπουργού Παιδείας Κ. Γαβρόλκου ότι θα επιταχυνθεί η αναγνώριση πτυχίων από ιδιωτικά κολέγια. Σύντομα με ειδική νομοθετική ρύθμιση.

Μετά 21,5 χρόνια απραξίας των ΣΥΡΙΖΑ- ΑΝΕΛ, μετά από χιλιάδες προσφυγές και καταγγελίες και την απόφαση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους από τον περασμένο Ιανουάριο.

Με καθυστέρηση και ιδεοληψία δυόμισυ χρόνων, που έχει δημιουργήσει μεγάλο κοινωνικό πρόβλημα αναγνώρισης, ισοτιμίας και επαγγελματικής αποκατάστασης. Επιταχύνει την αναγνώριση των πτυχίων των ιδιωτικών κολεγίων ο υπουργός Παιδείας Κώστας Γαβρόγλου. Ετσι, προωθεί την «απλοποιημένη διαδικασία αναγνώρισης», αποσιωπώντας ωστόσο ότι για το θέμα έχει υπάρξει πληθώρα καταγγελιών και έκθεση του Σώματος Επιθεωρητών-Ελεγκτών Δημόσιας Διοίκησης (ΣΕΕΔΔ), τονίζει  η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ.

Ειδικότερα, περισσότερες από 2.000 αιτήσεις για την αναγνώριση επαγγελματικών προσόντων και τίτλων σπουδών επαγγελματικής ισοδυναμίας εξέτασε από τις αρχές του 2016 μέχρι σήμερα το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ενώ η διαδικασία αναγνώρισης επαγγελματικών προσόντων και επαγγελματικής ισοδυναμίας τίτλων τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης για όμοιες περιπτώσεις, απλουστεύεται μέσω της «απλοποιημένης διαδικασίας αναγνώρισης».

Η νέα διαδικασία ισχύει για περιπτώσεις όπου υπάρχει προηγούμενη θετική κρίση του Συμβουλίου για περίπτωση όμοια με την κρινόμενη. Με τη ρύθμιση αποσυμφορείται το ΣΑΕΠ, το οποίο πλέον θα επιλαμβάνεται μόνο των υποθέσεων για τις οποίες δεν έχει αποφανθεί το ίδιο στο παρελθόν.

Παράλληλα, το υπουργείο δηλώνει ότι έχει καλύτερα αποτελέσματα από τη διακυβέρνηση Ν.Δ. – ΠΑΣΟΚ. Κατά το διάστημα 01/2016-01/2017 το ΣΑΕΠ εξέτασε 1.846 αιτήσεις – ενώ κατά την τριετία 2013-2015 είχαν εξεταστεί μόλις 1.537.

Ωστόσο, μεγάλη καθυστέρηση υπήρξε μετά την ανάληψη της διακυβέρνησης από τον ΣΥΡΙΖΑ, επί υπουργίας Αριστείδη Μπαλτά, ενώ ύστερα από πληθώρα καταγγελιών στο ΣΕΕΔΔ για καθυστερήσεις διενεργήθηκε έλεγχος στο ΣΑΕΠ.

Ενδεικτικά, στις 18/2/2016 το υπουργείο ενημέρωνε ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα πάνω από 3.000 αιτήσεις αναγνώρισης και για τον λόγο αυτό το υπουργείο προωθεί σχέδιο Προεδρικού Διατάγματος, με στόχο την καθιέρωση πιο ευέλικτου σχήματος εντός των δομών του υπουργείου και την αντιμετώπιση των δυσλειτουργιών. Δεκαεπτά μήνες μετά ήλθε η χθεσινή ανακοίνωση.

ΜΙΚΡΟ  ΙΣΤΟΡΙΚΟ  ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Την επαγγελματική ισοδυναμία και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών, οι οποίοι χορηγούνται από ξένα πανεπιστήμια που συνεργάζονται με ελληνικά κολέγια, με τους μεταπτυχιακούς τίτλους των ελληνικών ΑΕΙ, εφόσον έχουν αναγνωριστεί από το Συμβούλιο Αναγνώρισης Επαγγελματικών Προσόντων (ΣΑΕΠ), ενέκρινε  από  τα μέσα Ιανουαρίου  το Νομικό Συμβούλιο του Κράτους.

Η απόφαση αυτή ανοίγει την πόρτα της βαθμολογικής και μισθολογικής εξέλιξης ή διεκδίκησης για πρόσληψη (και) στον δημόσιο τομέα χιλιάδων αποφοίτων ελληνικών κολεγίων. Το επόμενο διάστημα μάλιστα αναμένονται χιλιάδες αναγνωρίσεις πτυχίων και μεταπτυχιακών τίτλων σπουδών από τέτοιες δομές εκπαίδευσης καθώς ύστερα από πολλούς μήνες δυσλειτουργίας του, το ΣΑΕΠ στα τέλη του περασμένου έτους άρχισε να εξετάζει αιτήσεις και ήδη έχουν συσσωρευτεί περισσότερες από 3.000!

Πρόσφατα το Ε’ Τμήμα του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους εξέδωσε γνωμοδότηση ύστερα από ερώτημα του υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης, σύμφωνα με την οποία μπορεί να ληφθεί υπόψη για τη βαθμολογική ή μισθολογική εξέλιξη υπαλλήλου μεταπτυχιακός ή διδακτορικός τίτλος σπουδών, για τον οποίο προσκομίζεται βεβαίωση επαγγελματικής ισοδυναμίας από το ΣΑΕΠ, αλλά όχι από τον ΔΟΑΤΑΠ, του οργανισμού που κρίνει τις ακαδημαϊκές ισοτιμίες και απόφασή του χρειαζόταν έως τώρα. Επειδή λοιπόν ο ΔΟΑΤΑΠ δεν εξέταζε καν αιτήσεις αποφοίτων κολεγίων, μέχρι τώρα όσοι είχαν τέτοιους τίτλους δεν μπορούσαν να τους χρησιμοποιήσουν στο Δημόσιο.

Το ΝΣΚ γνωμοδότησε όμως ότι

«Η (σ.σ. προηγούμενη) απαίτηση για την ύπαρξη ακαδημαϊκής ισοτιμίας, ως προϋπόθεση για την εξέταση του αιτήματος χορήγησης βαθμολογικού πλεονεκτήματος στους υπαλλήλους-κατόχους μεταπτυχιακών ή διδακτορικών τίτλων σπουδών εκπαιδευτικού ιδρύματος του εξωτερικού, έρχεται σε αντίθεση με τα δικαιώματα για τους κατόχους τίτλων σπουδών τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης αλλοδαπών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων κρατών-μελών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, αναγνωρισμένων αρμοδίως στην Ελλάδα ως επαγγελματικά ισοδύναμων».

Παράλληλα, καθημερινά πλέον εκδίδονται νέες αποφάσεις του ΣΑΕΠ που αναγνωρίζουν επαγγελματικές ισοτιμίες σε αποφοίτους κολεγίων. Πριν από λίγες ημέρες, λ.χ., κοινοποίησε στον Μ.Π. πτυχιούχο Νομικής του Δημόσιου Γαλλικού Πανεπιστημίου Paris 13 – Sorbonne Paris Cité με φοίτηση στο ελληνικό κολέγιο IdEF, απόφαση με την οποία του αναγνωρίζει «την επαγγελματική ισοδυναμία του τίτλου Maitrise Droit, Economie, Gestion, Mention Droit, Specialite Droit Des Affaires του ιδρύματος τυπικής ανώτατης εκπαίδευσης της Γαλλίας Université Paris 13, με τους απονεμόμενους τίτλους των Τμημάτων Νομικής των ελληνικών Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων στο πλαίσιο του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, με τους όρους και τις προϋποθέσεις της ισχύουσας στην Ελλάδα νομοθεσίας».

Η ΑΠΟΦΑΣΗ παρέχει στον δικαιούχο τη δυνατότητα να αποκτήσει στην Ελλάδα πρόσβαση σε συγκεκριμένη οικονομική δραστηριότητα ως μισθωτός ή αυτοαπασχολούμενος με τις ίδιες προϋποθέσεις με τους κατόχους συγκρίσιμων τίτλων του ημεδαπού εκπαιδευτικού συστήματος, εκτός των περιπτώσεων που απαιτούνται αυξημένα ακαδημαϊκά προσόντα και ιδίως για θέσεις καθηγητών ΑΕΙ, ερευνητών και ειδικού επιστημονικού προσωπικού. Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να εγγραφεί στα μητρώα ασκουμένων των Δικηγορικών Συλλόγων, να γίνει δικηγόρος – κατόπιν εξετάσεων από επιτροπή του ΔΣΑ -, δικαστής, συμβολαιογράφος, να σταδιοδρομήσει στον δημόσιο και τον ιδιωτικό τομέα ως μισθωτός επιπέδου ΠΕ (Πανεπιστημιακής Εκπαίδευσης), να διοριστεί καθηγητής στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση κ.ά. Μάλιστα το γεγονός ότι το ΣΑΕΠ δεν χρέωσε στον απόφοιτο πρόσθετα μαθήματα Ελληνικού Δικαίου σημαίνει ότι επικύρωσε και την πλήρη συνάφεια των δύο Δικαίων.

Δεδομένου ότι στο ΣΑΕΠ εκκρεμεί η εξέταση πλέον των 3.000 αιτήσεων αναγνώρισης αποφοίτων κολεγίων (σύμφωνα με πληροφορίες, περισσότερες από 2.000 πλησιάζουν ήδη σε διεκπεραίωση), το επόμενο διάστημα αναμένεται πλημμύρα αναγνωρισμένων πτυχίων. Για όσους εξ αυτών εργάζονται ή θα διεκδικήσουν θέση στο Δημόσιο, η αναγνώριση και του μεταπτυχιακού εφόσον έχουν, σημαίνει ότι κατατάσσονται ως δόκιμοι δημόσιοι υπάλληλοι στον βαθμό Δ’ – και στο βαθμό Ε’ για διδακτορικά. Για τους υπαλλήλους που μετά τον διορισμό τους αποκτούν τους ως άνω τίτλους, ο απαιτούμενος χρόνος για τη βαθμολογική τους εξέλιξη μειώνεται συνολικά κατά έξι χρόνια για τους κατόχους διδακτορικού τίτλου και κατά δύο χρόνια για τους κατόχους μεταπτυχιακού.