Δασικό τέλος για νομιμοποίηση ακινήτων

Ειδική ρύθμιση αναμένεται να κατατεθεί εντός της ημέρας από τον αναπληρωτή υπουργό Περιβάλλοντος Γιάννη Τσιρώνη, η οποία χωρίζει τους οικισμούς που βρίσκονται σε δασικές εκτάσεις σε τρεις κατηγορίες. Για την απόκτηση πιστοποιητικού ιδιοκτησίας, θα καταβάλλεται πρόστιμο, το λεγόμενο δασικό τέλος.

Ειδικότερα, σύμφωνα με δημοσίευμα του Εθνους, η ρύθμιση εντάσσεται στο σχέδιο νόμου για τους δασικούς χάρτες.

Οι τρεις κατηγορίες, που προβλέπει η ρύθμιση, είναι:

1. Σε αυτούς που θεωρούνται νόμιμοι και διαθέτουν όρια που έχουν εγκριθεί με Προεδρικά Διατάγματα ή πολεοδομικές άδειες.

2. Στους οικισμούς που δημιουργήθηκαν σε σχέδια πόλης υπό εκπόνηση ή δεν έχουν συγκεκριμένα όρια αλλά αποτελούν συγκροτημένους οικισμούς ή ορίζονται με Προεδρικά Διατάγματα που έχουν κατατεθεί αλλά δεν έχουν εγκριθεί.

3. Στους οικισμούς με αδιευκρίνιστο οικιστικό τοπίο, οι οποίοι στερούνται νόμιμης έγκρισης με ευθύνη της Πολιτείας.

Η επιτροπή αφού πραγματοποιήσει αυτοψία και συγκρίνει την υφιστάμενη κατάσταση με την αεροφωτογραφία, θα καταλήξει σε πόρισμα μέσα σε ένα χρόνο ακολουθώντας συγκεκριμένα κριτήρια στα οποία συγκαταλέγονται: οι υφιστάμενες χρήσεις γης, ο χρόνος μεταβολής τους και η αιτία της μεταβολής.

Το πόρισμα θα δημοσιεύεται στον ιστότοπο του οικείου ΟΤΑ ώστε να υποβληθούν αντιρρήσεις. Μετά θα πηγαίνει στην Επιτροπή Αντιρρήσεων και μετά από την απόφαση του υπουργού Περιβάλλοντος θα παίρνει το δρόμο της δημοσίευσης στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Οι ιδιοκτήτες θα διαθέτουν νόμιμες ιδιοκτησίες και θα μπορούν να λάβουν πιστοποιητικό που θα ξεκαθαρίζει ότι το Δημόσιο δεν έχει δικαιώματα στην περιοχή. Για την απόκτηση του πιστοποιητικού θα πληρώνουν ειδικό τέλος, το ύψος του οποίου θα καθοριστεί από Κοινή Υπουργική Απόφαση και θα διαμορφώνεται βάσει ειδικών συντελεστών όπως το εμβαδό της έκτασης. Χωρίς το συγκεκριμένο πιστοποιητικό θα είναι άκυρη κάθε μεταβολή ιδιοκτησίας.

Το υπουργείο Περιβάλλοντος επιχειρεί με τη ρύθμιση αυτή να κλείσει την «πληγή» με τους οικισμούς που έχουν χτιστεί ή επεκταθεί σε δασικές εκτάσεις.