Δ.Ν. Μόσχος στο ΑΠΕ-ΜΠΕ: Το βασικό θέμα της Μεταρρύθμισης του Λούθηρου δεν είναι ξένο προς την πολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα της Ελλάδας

Τα πεντακόσια χρόνια από την έναρξη της Μεταρρύθμισης έγιναν θέμα μεγάλων εορτασμών και εκδηλώσεων πρωτίστως στη Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες βασικά προτεσταντικές με συνέδρια, συναυλίες, δημόσιες συζητήσεις κλπ. Στην Ελλάδα πέρα από εκδηλώσεις σε κύκλους ειδικών όπως ιστορικών ή θεολόγων, δεν οργανώθηκε κάτι ευρύτερο με το σκεπτικό ότι η Μεταρρύθμιση είναι ένα περιφερειακό φαινόμενο για τη δική μας ιστορία.

Ωστόσο, τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι, γιατί ο διάλογος με τους Λουθηρανούς, η επίδραση της καλβινιστικής σκέψης και η συνακόλουθη αντίδραση σ’ αυτήν ήδη από την Τουρκοκρατία, επιμέρους ζητήματα όπως η οικείωση του κειμένου της Βίβλου στην καθομιλουμένη κ.ά. συνδιαμόρφωσαν θετικά ή αρνητικά και την πορεία της Ορθόδοξης Εκκλησίας.

Το βασικό θέμα της Μεταρρύθμισης δεν είναι ξένο ούτε προς την Ορθόδοξη σκέψη ούτε προς την πολιτική και πολιτιστική πραγματικότητα της Ελλάδας, που είναι η αναζήτηση του ρόλου του ατόμου και των αποφάσεών του απέναντι στη σωτηρία του και τον ρόλο που παίζει ή πρέπει να παίζει η ομάδα γύρω από αυτόν, είτε λέγεται εκκλησιαστική κοινότητα, είτε σε μη θρησκευτικό επίπεδο η οικογένεια, η συντεχνία κλπ.

Θα ήταν, επομένως, ενδιαφέρον να γίνει μια ευρύτερη δημόσια συζήτηση και στη χώρα μας και μια συνολικότερη και νηφάλια τοποθέτηση της Ορθόδοξης Εκκλησίας απέναντι στη Μεταρρύθμιση και την ιστορία της.

*Ο Δημήτριος Ν. Μόσχος είναι αναπληρωτής καθηγητής Εκκλησιαστικής Ιστορίας, Τμήματος Θεολογίας ΕΚΠΑ

SHARE