Ασφυξία από τους φόρους…

Σε 1,6 εκατομμύρια ανέρχονται, πλέον, οι Έλληνες φορολογούμενοι που αδυνατούν να καταβάλουν τους φόρους τους το πρώτο τρίμηνο του 2017, ενώ για 881.000 συμπατριώτες μας, για τους ίδιους λόγους, έχουν δεσμευθεί από το Ελληνικό δημόσιο η ακίνητη περιουσία ή οι τραπεζικοί τους λογαριασμοί.