Άρχισαν οι νέες περικοπές στις συντάξεις, πριν από εκείνες του ΔΝΤ.

Υποχρεωτικό πλαφόν σε όλες τις μεικτές συντάξεις έως 2.000 ευρώ για τραπεζικούς, στελέχη ΔΕΚΟ, δικαστικούς, στρατιωτικούς, γιατρούς, πανεπιστημιακούς, μηχανικούς και μάλιστα αναδρομικά.

Το πρώτο κύμα των περικοπών στις συντάξεις έρχεται και μάλιστα αναδρομικό, ενώ θα ακολουθήσει το δεύτερο και πιο επώδυνο από τις προτάσεις του ΔΝΤ και των θεσμών, που συζητούνται αυτές τις μέρες στο HILTON και φέρεται να έχει αποδεκτεί η κυβέρνηση Τσίπρα και Ε.Τσακαλώτος. Έτσι, διπλά μειωμένες θα καταβάλλονται από τον ερχόμενο Απρίλιο οι συντάξεις των «υψηλοσυνταξιούχων» (με ποσό άνω των 2.000 ευρώ μεικτά, αν πρόκειται για μια σύνταξη ή 3.000 ευρώ «καθαρά» αν λαμβάνουν περισσότερες από μια συντάξεις) καθώς ο ΕΦΚΑ θα «κουρέψει» αναδρομικά από την 1/6/2016 κάθε ποσό που ξεπερνά τα νέα όρια και, ταυτόχρονα, θα αρχίσει να παρακρατεί σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις όσα «αχρεωστήτως» καταβάλλονταν, μετά την ψήφιση του ν. Κατρούγκαλου. Πρόκειται για μεγάλες κατηγορίες συνταξιούχων που είχαν υπηρετήσει επί δεκαετίες σε ανώτερες θέσεις της Δικαιοσύνης, των Τραπεζών, τον ΔΕΚΟ, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, των Ενόπλων Δυνάμεων και των Σωμάτων Ασφαλείας, καθηγητές πανεπιστημίου, γιατρούς – διευθυντές στο ΕΣΥ και πολλούς άλλους.
Το «σήμα» για την εφαρμογή των νέων πλαφόν και την παρακράτηση των διαφορών, δίνει εγκύκλιος που εξέδωσε ο ΕΦΚΑ. Σύμφωνα με την εγκύκλιο, κάθε μία από τις μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το 1/10 του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το 1/6 του ακαθαρίστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ. Σε κάθε περίπτωση το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ.

ΠΩΣ ΘΑ ΓΙΝΟΥΝ ΟΙ ΝΕΕΣ ΠΕΡΙΚΟΠΕΣ ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΕΞΗΣ.

-Αναλυτικές οδηγίες για το πώς θα γίνεται η παρακράτηση των αναδρομικών από τις περικοπές στις συντάξεις που υπερβαίνουν τα 2.000 (μεικτά), οι οποίες με βάση τον νόμο Κατρουγκαλου έχουν τεθεί σε ισχύ από 1/6/2016 αλλά δεν έχουν έως τώρα εφαρμοστεί, εξέδωσε ο ΕΦΚΑ προκειμένου να υλοποιηθεί το μέτρο.

Σύμφωνα με τον νόμο, κάθε κύρια σύνταξη που ξεπερνά τα 2.000 ευρώ μεικτά (περίπου 1.767 καθαρά) θα υποστεί κούρεμα κατά το υπερβάλλον ποσό και θα δίνεται πλέον μειωμένη μέχρι 31/12/2018. Πριν από την ψήφιση του νόμου ίσχυε πλαφόν για κάθε κύρια σύνταξη στα 2.773 ευρώ (μεικτό ποσό μαζί με επιδόματα).

Σύμφωνα με τη σχετική εγκύκλιο, που δημοσιεύουν Τα Νέα, από 1/6/2016 τα υπερβάλλοντα ποσά που έχουν ήδη καταβληθεί θα παρακρατούνται από τις συντάξεις των δικαιούχων που υπερβαίνουν το ανώτατο όριο.

Κούρεμα υφίστανται και όσοι εισπράττουν από συντάξεις (κύριες, επικουρικές, μερίσματα κ.λπ.) πάνω από 3.000 ευρώ καθαρά. Το αντίστοιχο πλαφόν πριν από τον νέο νόμο ήταν 3.680 ευρώ (καθαρό ποσό).

Όπως προβλέπεται, οι αχρεωστήτως καταβαλλόμενες συντάξεις μέχρι ποσού 15.000 ευρώ παρακρατούνται με απόφαση του προϊσταμένου της αρμόδιας Διεύθυνσης Συντάξεων του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους από τα ποσά των συντάξεων που θα καταβληθούν κατά τους επόμενους μήνες σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις μέχρι την ολοσχερή εξόφλησή τους.

Κάθε μία από τις ανωτέρω μηνιαίες δόσεις, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ένα δέκατο του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για συντάξεις μέχρι το ποσό των 1.000 ευρώ και το ένα έκτο του ακαθάριστου ποσού της μηνιαίας σύνταξης για το μέρος εκείνο της σύνταξης που τυχόν υπερβαίνει το ποσό των 1.000 ευρώ.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ. Σε περίπτωση παύσης της καταβολής της σύνταξης για οποιονδήποτε λόγο, προ της ολοσχερούς εξόφλησης του αχρεωστήτως καταβληθέντος ποσού, το τυχόν υπόλοιπο εισπράττεται σύμφωνα με τις διατάξεις του Κώδικα Είσπραξης Δημοσίων Εσόδων.

Με βάση τα ανωτέρω, τα ποσά που έπρεπε να μην καταβάλλονται από 1/6/2016 κατ’ εφαρμογή της κοινοποιούμενης διάταξης, θα συμψηφίζονται με τις καταβαλλόμενες συντάξεις σε ισόποσες μηνιαίες δόσεις και μέχρι την εξόφληση ως εξής:

α) Για το μέρος του ακαθάριστου ποσού μηνιαίας σύνταξης μέχρι τα 1.000 ευρώ, παρακρατείται το ένα δέκατο αυτής.
β) Για το υπερβάλλον των 1.000 ευρώ ακαθάριστο ποσό μηνιαίας σύνταξης, παρακρατείται το ένα έκτο αυτής.

Σε κάθε περίπτωση, το ποσό της μηνιαίας δόσης δεν μπορεί να υπολείπεται του ποσού των 50 ευρώ. Στην εγκύκλιο του ΕΦΚΑ επισημαίνεται ότι η παρακράτηση θα ισχύει μέχρι τις 31/12/2018, δηλαδή εφαρμόζεται μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου του έτους αυτού.

-Ειδικότερα για τα πλαφόν

Τα πλαφόν που μειώνουν τις υψηλές συντάξεις στα 2.000 ευρώ και στα 3.000 ευρώ (αντί των 2.774 ευρώ που ήταν για μια κύρια σύνταξη και 3.360 ευρώ για τις πολλαπλά καταβαλλόμενες έως και την ψήφιση του νόμου Κατρούγκαλου), θα ισχύουν, με βάση το νόμο, έως τις 31/12/2018, δηλαδή μέχρι και τη σύνταξη μηνός Δεκεμβρίου. Και θα «πιάσουν» και όσους διπλοσυνταξιούχους λαμβάνουν συντάξεις από διαφορετικά ταμεία, αφού από την 1/1/2017 ο ΕΦΚΑ θα καταβάλει αθροιστικά τις δύο σε μία σύνταξη.
Παραδείγματα μειώσεων
Μετά το διπλό «κούρεμα», μια σύνταξη των 2.465,67 ευρώ μεικτά και 1.913,24 ευρώ καθαρά προ φόρου, θα μειωθεί στα 2.000 ευρώ μεικτά και στα 1.767,20 ευρώ καθαρά (-146 ευρώ) αφού στο ποσό των 2.000 ευρώ επιβάλλονται οι κρατήσεις για Εισφορά Αλληλεγγύης Συνταξιούχων (6%*2000 = 120 ευρώ) και η εισφορά υπέρ υγειονομικής περίθαλψης (2000- 120)*6% = 112,80 ευρώ. Ωστόσο, λόγω της παρακράτησης της πρώτης δόσης που αναλογεί (176,66 ευρώ) θα πέσει στα 1.460 ευρώ, μείωση κατά 322 ευρώ και σε ποσοστό -16,8%. Στις περιπτώσεις που συνταξιούχος δικαιούται δύο ή περισσότερες συντάξεις από οποιαδήποτε αιτία από το Δημόσιο, ΝΠΔΔ ή οποιονδήποτε ασφαλιστικό φορέα κύριας ή επικουρικής ασφάλισης, συμπεριλαμβανομένης της ειδικής προσαύξησης που χορηγεί το ΤΣΜΕΔΕ, προσαύξησης μονοσυνταξιούχων ΤΣΑΥ, της προσυνταξιοδοτικής παροχής που καταβάλλεται από το ΕΤΑΤ και το ΕΤΕΑ (τ. ΕΤΕΑΜ), καθώς και των λοιπών παροχών του ΕΤΑΤ, το άθροισμα του καθαρού ποσού δεν θα υπερβαίνει τις 3.000 ευρώ. Στις περιπτώσεις που η σύνταξη ήταν πάνω από 2.000 ευρώ και περιορίστηκε με τον πρώτο «κόφτη», θα λαμβάνεται υπόψη το νέο – μικρότερο ποσό (ο έλεγχος για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου κύριας και επικουρικής μηνιαίας σύνταξης των 2.000 ευρώ θα προηγείται του ελέγχου για την υπέρβαση του ανωτάτου ορίου συντάξεων των 3.000 ευρώ) ενώ και πάλι θα αφαιρούνται οι μνημονιακές κρατήσεις. Για παράδειγμα συνταξιούχος που λαμβάνει δύο συντάξεις, η 1η μετά τις μειώσεις καθαρά προ φόρου 1.767,20 ευρώ και η 2η 1.350 ευρώ, δηλαδή 3.117,20 ευρώ θα χάσει 117,20 ευρώ με αναλογικό επιμερισμό του ποσού (η πρώτη σύνταξη θα μειωθεί κατά 66,44 ευρώ, και η δεύτερη κατά 50,76 ευρώ. Τα 117,20 ευρώ που είναι η μηνιαία διαφορά για το 2016, δημιουργούν χρέος 1.172 ευρώ στο 10μηνο και θα παρακρατηθούν σε δόσεις των 128,66 ευρώ.