Από 17.000 – 22.000 ευρώ η ενίσχυση για τους νέους αγρότες

Από 17.000 έως 22.000 ευρώ διαμορφώνεται το ποσό της οικονομικής ενίσχυσης που θα λάβουν οι νέοι αγρότες οι οποίοι θα ενταχθούν στο Πρόγραμμα Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020.

Η πρόσκληση για την ένταξη στο σχετικό Μέτρο 6.1 του Προγράμματος έχει ήδη προδημοσιευτεί στις ηλεκτρονικές σελίδες www.minagric.gr και www.agrotikianaptixi.gr, όπου οι ενδιαφερόμενοι θα βρουν αναλυτικά στοιχεία για τους όρους, τις προϋποθέσεις, αλλά και τις υποχρεώσεις τους.

Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, η προκήρυξη του Μέτρου προγραμματίζεται να γίνει ανά Περιφέρεια μετά το καλοκαίρι 2016. Δικαιούχοι είναι νέοι γεωργοί, ηλικίας κάτω των 40 ετών, που έχουν υποβάλει δήλωση ΟΣΔΕ -τουλάχιστον για το έτος 2016 -και έχουν τις προϋποθέσεις να εγγραφούν στο Μητρώο Αγροτών και Αγροτικών Εκμεταλλεύσεων, ως νεοεισερχόμενοι στον αγροτικό τομέα επαγγελματίες γεωργοί. Οι υποψήφιοι, οι οποίοι αναλαμβάνουν τη δέσμευση να ασφαλιστούν στον ΟΓΑ, πρέπει να έχουν γεωργική εκμετάλλευση με ελάχιστο μέγεθος παραγωγικής δυναμικότητας 8.000 ευρώ. Για πρώτη φορά είναι επιλέξιμα για ενίσχυση και νομικά πρόσωπα τα οποία ανήκουν κατά κύριο λόγο σε νέο γεωργό

Οι υποψήφιοι πρέπει να υποβάλλουν τυποποιημένο επιχειρηματικό σχέδιο ανάπτυξης της γεωργικής τους εκμετάλλευσης, η διάρκεια υλοποίησης του οποίου δεν μπορεί να είναι μικρότερη από 3 έτη και μεγαλύτερη από 4 έτη. Μετά την ολοκλήρωση του επιχειρηματικού σχεδίου ο νέος γεωργός δεν αναλαμβάνει περαιτέρω υποχρεώσεις.

Το βασικό ποσό ενίσχυσης ανέρχεται στα 17.000 ευρώ, το οποίο όμως μπορεί να προσαυξάνεται αθροιστικά κατά 2.500 ευρώ, εφόσον η περιοχή μόνιμης κατοικίας των νέων γεωργών βρίσκεται σε περιοχές ορεινές ή μειονεκτικές ή σε μικρά νησιά και κατά 2.500 ευρώ για ζωική παραγωγική κατεύθυνση στη μελλοντική κατάσταση της εκμετάλλευσης.

Συνεπώς, το ποσό ενίσχυσης ανάλογα διαμορφώνεται από 17.000 ευρώ έως 22.000 ευρώ.

Επιπλέον, η οικονομική ενίσχυση θα καταβληθεί τουλάχιστον σε δύο δόσεις. Η πρώτη δόση, η οποία καταβάλλεται με την ένταξη του νέου γεωργού στο μέτρο, δεν μπορεί να είναι μεγαλύτερη του 70% της συνολικής ενίσχυσης.