Ανάσα ρευστότητας από την ΕΚΤ – Αγόρασε ομόλογα ύψους 2,5 δις. ευρώ

Σημαντική ανάσα ρευστότητας πήραν οι ελληνικές τράπεζες χάρη στην αγορά ομολόγων EFSF, ύψους 2,5 δισ. ευρώ στην οποία προχώρησε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα.

Συνολικά η ΕΚΤ έχει προγραμματίσει να αγοράσει ομόλογα EFSF αξίας 18,5 δισ. ευρώ που διαθέτουν οι ελληνικές τράπεζες.

Σύμφωνα με την Καθημερινή, οι αγορές αφορούν ομόλογα κοντινών λήξεων ενώ η τιμή αγοράς τους ήταν λίγο υψηλότερα από το 101, επιτρέποντας στις τράπεζες να γράψουν μικρά κεφαλαιακά κέρδη.

Στελέχη τραπεζών εκτιμούν πως όταν οι αγορές επεκταθούν και σε ομόλογα μεγαλύτερης διάρκειας, τότε οι τιμές θα είναι υψηλότερες, αποφέροντας μεγαλύτερα κεφαλαιακά οφέλη για τις τράπεζες.

Η κίνηση πέραν του κεφαλαιακού οφέλους για τις τράπεζες έχει σημαντική συμβολική αξία, καθώς υλοποιείται σε κρίσιμη συγκυρία για την Ελλάδα.

SHARE