Αυξήσεις και προαγωγές σε δημοσίους υπαλλήλους που θα πάνε σε απομακρυσμένες περιοχές

Το υπουργείου Εσωτερικών και Διοικητικής Μεταρρύθμισης, στο πλαίσιο του νέου συστήματος κινητικότητας των δημοσίων υπαλλήλων εξετάζει το ενδεχόμενο να δώσει κίνητρα στους για να στελεχωθούν οι υπηρεσίες σε απομακρυσμένες περιοχές.

Με το νέο σύστημα κινητικότητας που βγαίνει σε διαβούλευση αναμένεται να δοθούν κίνητρα βαθμολογικής εξέλιξης αλλά και οικονομικής ενίσχυσης για τους δημόσιους υπαλλήλους που θα επιλέξουν να μετακινηθούν από τα αστικά κέντρα σε παραμεθόριες, απομακρυσμένες, ορεινές και νησιωτικές περιοχές.

Σε διαβούλευση το νέο σύστημα κινητικότητας

Στην κινητικότητα θα μπορούν να συμμετέχουν όλοι οι πολιτικοί διοικητικοί υπάλληλοι εφόσον έχουν συμπληρώσει διετία από τον διορισμό τους, μόνιμοι ή υπηρετούντες με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (ΙΔΑΧ) που υπηρετούν σε όλες τις δημόσιες υπηρεσίες, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ), Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου (ΝΠΔΔ) αλλά και Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου (ΝΠΙΔ) που ανήκουν στο κράτος.

Εξαιρούνται οι υπάλληλοι όλων των κλάδων των νοσηλευτικών ιδρυμάτων του ΕΣΥ, πλην των διοικητικών, οι υπάλληλοι του ΕΚΑΒ και οι δικαστικοί υπάλληλοι. Επίσης οι εκπαιδευτικοί δεν θα ακολουθούν το νέο σύστημα κινητικότητας αλλά την ειδική διαδικασία τοποθετήσεων – μετακινήσεων που εποπτεύεται από το υπουργείο Παιδείας .

Προβλέπεται να υπάρξουν ρυθμίσεις για δικλίδες ασφαλείας ώστε να διασφαλιστεί ότι καμία υπηρεσία δεν θα αδειάσει και θα συνεχίσει να λειτουργεί σε ικανοποιητικό επίπεδο.

Θα πρέπει να είναι καλυμμένες σε ποσοστό 80% οι θέσεις σε φορείς ώστε να μετέχουν στην κινητικότητα. Το πλαφόν αυτό τίθεται για να μη δημιουργηθούν προβλήματα λειτουργίας με αποχωρήσεις για ένταξη σε άλλη υπηρεσία. Πάντως, το όριο αυτό θα είναι πολύ χαμηλότερο για μικρούς δήμους, ώστε να υπάρχει περιθώριο ενίσχυσής τους με δεδομένη την αποψίλωση που υπάρχει σε υπηρεσίες τους.

Όλοι οι φορείς θα μπορούν να υποβάλλουν σχετικά αιτήματα, οπότε θα έχουν και εκείνοι τη δυνατότητα να αναπληρώσουν το αναγκαίο προσωπικό και μάλιστα με εκείνους τους υπαλλήλους που είναι κατάλληλοι για τα συγκεκριμένα καθήκοντα.