6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ

Επιμέλεια: Μοιρώτσου Σοφία

Το «6ο Αραβο-Ελληνικό Οικονομικό Φόρουμ» διεξήχθη στις 29–30 Νοεμβρίου 2017 στο ξενοδοχείο Divani Caravel Αθηνών με θέμα “Unleashing the Arab-Hellenic potential”.

Η Ελλάδα και ο αραβικός κόσμος διαθέτουν έναν πλούτο ανθρωπίνων και φυσικών πόρων και πληθώρα επιχειρηματικών ευκαιριών.

Οι δυνατότητες για άνοδο του εμπορικού ισοζυγίου και αύξηση του επιπέδου των επενδύσεων μεταξύ των δύο πλευρών είναι τεράστιες.

IMG_1528

Το εν λόγω Φόρουμ, πέρα από το στόχο του να αποτελέσει πλατφόρμα συγκέντρωσης επιφανών επιχειρηματιών και να προσφέρει μοναδικές δυνατότητες προσέγγισης της ελληνικής επιχειρηματικής κοινότητας με τους Άραβες ομολόγους της, συμπίπτει με την πρωτοβουλία του Άραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου για την έκδοση ειδικού Οδηγού «Μεταφοράς Τεχνογνωσίας στον Αραβικό Κόσμο» ελληνικών επιχειρήσεων που εκδήλωσαν το ενδιαφέρον του για μεταφορά της τεχνογνωσίας τους σε ενδιαφερόμενες αραβικές επιχειρήσεις. Με τον τρόπο αυτό, οι ελληνικές επιχειρήσεις επεκτείνουν τις δραστηριότητές τους και συνεισφέρουν στη δημιουργία νέων επιχειρηματικών συνεργασιών με τον αραβικό κόσμο.

Επίπεδο Συμμετοχής:
Υπουργοί και κυβερνητικοί αξιωματούχοι, πρόεδροι αραβικών ενώσεων και επιμελητηρίων, εταιρείες – μέλη του Αραβο-Ελληνικού Επιμελητηρίου, Έλληνες και Άραβες επιχειρηματικοί ηγέτες. Δυναμική ήταν η παρουσία του προέδρου της Image Communication Group, Γιώργου Γκάμαρη.  
Στρατηγικοί άξονες:
1. Ναυτιλία και Λιμενική Βιομηχανία και Υπηρεσίες
2. Κατασκευές, Δομικά Υλικά και Ενέργεια
3. Επενδυτικές Ευκαιρίες στα Κτηματομεσιτικά και στον Τουρισμό
4. Βιομηχανία Επεξεργασίας Τροφίμων

Ομιλητές: Υπουργοί και υψηλόβαθμοι διευθυντές και στελέχη από την Ελλάδα και τον αραβικό κόσμο.

IMG_1536