40.000 φοιτητές στο πρόγραμμα e-learning του Πανεπιστημίου Αθηνών

Μια νέα μορφή εκπαίδευσης, η εξ αποστάσεως, (e-learning) κερδίζει συνεχώς έδαφος λόγω της κρίσεως.

Το Πανεπιστήμιο Αθηνών, με επικεφαλής τον καθηγητή κ. Π. Ε. Πετράκη, πρωτοπορεί και στον τομέα αυτό εκπαιδεύοντας 40.000 φοιτητές μέσα από 200 προγράμματα, απασχολώντας για τον σκοπό αυτόν 100 καθηγητές.

Πολλοί χαρακτηρίζουν τη συγκεκριμένη εκπαιδευτική δραστηριότητα ως «εκπαιδευτικό τουρισμό». Πρόσφατα η πλατφόρμα των προγραμμάτων ανέβηκε στο διαδίκτυο και το μεγάλο ενδιαφέρον από πολλές χώρες προκάλεσε το ενδιαφέρον του Ιδρύματος.

Οι περισσότερες αιτήσεις έχουν γίνει από τη Νότια Αφρική (62,26%). Ακολουθούν αιτήσεις από τη Νιγηρία (23,27%), το Κατάρ (3,77%), το Ηνωμένο Βασίλειο (2,52%) και τη Γκάνα (1,26%).

Από όσους έχουν κάνει αίτηση, οι περισσότεροι είναι άντρες (80,3%), η ηλικία κυμαίνεται κυρίως από 25 ως 34, ενώ στην κορυφή των ποιοτικών χαρακτηριστικών βρίσκεται η εργασία (9,73%) και στη συνέχεια το επίπεδο σπουδών (μεταδευτεροβάθμια εκπαίδευση, 9,79%).

Το ενδιαφέρον των φοιτητών συγκεντρώνουν προγράμματα για τον ελληνικό πολιτισμό, χωρίς να αποκλείονται και οι άλλες επιοστήμες. Οι κύριες θεματικές κατηγορίες των προσφερομένων προγραμμάτων αφορούν τους εξής τομείς:

Ιστορία και Αρχαιολογία, Φιλοσοφία, Τέχνες και Πολιτισμός, Πολιτισμική Κληρονομικά, Υγεία και Διατροφή, Νανοτεχνολογία και Νανοϊατρική, Οικονομικά και Coaching.

Συγκεκριμένα, ήδη προσφέρονται 15 προγράμματα πολιτιστικού χαρακτήρα με θεματικές που ποικίλλουν από γενικότερου ενδιαφέροντος μέχρι πιο εξειδικευμένες, όπως Greek Philosophy, Mediterranean Food and Diet, The City and the Theatre, The City, An Itinerary from Classical Past to Future, Olive Oil, Herbs & Honey κ.ά. Ως προς τις άλλες κατηγορίες, τα προγράμματα αφορούν τομείς αιχμής, όπως της ιατρικής (Nanotechnology and Nanomedicine, Stem cells and Regenerative Medicine, Human Reproduction, Nutrition, Mediterranean Diet and Management of Cardiovascular Diseases), του μάνατζμεντ (Advanced Project Management), των οικονομικών (Supply Chain Management), της αρχιτεκτονικής και του περιβάλλοντος (Design and Optimization of Zero Energy Consumption Buildings) και, τέλος, του coaching (Certificate in Coaching). Πληροφορίες για τα συγκεκριμένα προγράμματα υπάρχουν στον ιστότοπο www.elearninguoa.org.

Με την εφαρμογή του συγκεκριμένου προγράμματος το Πανεπιστήμιο Αθηνών καθιστά τον ελληνικό πολιτισμό και την ελληνική παιδεία τον καλύτερο πρεσβευτή της χώρας μας στο εξωτερικό.

Το πρόγραμμα e-learning έχει ξεκινήσει την εφαρμογή του από το 2001 επιχειρώντας να συνδέσει τη θεωρητική με την πρακτική γνώση αναπτύσσοντας, κυρίως, την εφαρμοσμένη διάσταση των επιστημών στα αντίστοιχα επαγγελματικά πεδία.