3η Μεικτή Διυπουργική Επιτροπή Ελλάδας – Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων

Διοργάνωση Επιχειρηματικής Ημερίδας, Αθήνα 03/05/2017

Το Άραβο-Ελληνικό Επιμελητήριο λαμβάνει τη τιμή να σας ενημερώνει ως ακολούθως:

Με την ευκαιρία σύγκλησης της 3ης Μεικτής Διυπουργικής Επιτροπής με τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, στην Αθήνα, το ΥΠ.ΕΞ. προγραμματίζει τη διοργάνωση Επιχειρηματικής Ημερίδας στις 3 Μαΐου 2017, με στόχο την ενίσχυση της ελληνικής εξωστρέφειας, την προσέλκυση επενδύσεων και την εν γένει διεύρυνση και εμβάθυνση των διμερών οικονομικών σχέσεων.

Οι προτεινόμενοι κλάδοι της οικονομίας που παρουσιάζουν το μεγαλύτερο ενδιαφέρον και, δυνητικά, τις πλέον θετικές προοπτικές για ανάπτυξη δραστηριοτήτων και ενίσχυση συνεργασιών με τα Η.Α.Ε., είναι οι κάτωθι:

– Τρόφιμα, αγροδιατροφικά προϊόντα και υπηρεσίες

– Κατασκευές

– Δομικά υλικά

– Ενέργεια και Α.Π.Ε.

– Περιβάλλον (Διαχείριση αποβλήτων)

– Φάρμακα, καλλυντικά

– Ιατρικές υπηρεσίες

– Τουρισμός και αγορά ακινήτων

– Μεταφορές

Υποδομές

Logistics, συσκευασία-αποσυσκευασία αγαθών

– Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες

– Συμβουλευτικές υπηρεσίες

– Διαχείριση λιμένων και αεροδρομίων

Εφόσον ενδιαφέρεστε να λάβετε μέρος, παρακαλούμε όπως στείλετε το ενδιαφέρον σας στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις mail: b08@mfa.gr & sbb@mfa.gr με κοινοποίηση στο Α.Ε.Ε. mail: chamber@arabgreekchamber.gr μέχρι και την 4η Απριλίου 2017.

Αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά με το πρόγραμμα της επιχειρηματικής ημερίδας και τον τόπο πραγματοποίησής της, θα αποσταλούν, σε μεταγενέστερο χρόνο, στις επιχειρήσεις που τελικώς θα συμμετάσχουν.