170 δισ. από τον ΦΠΑ χάνει κάθε χρόνο η ΕΕ

Στα 170 δισ. ευρώ ετησίως εκτιμάται η διαφορά μεταξύ των αναμενόμενων και των εισπραχθέντων εσόδων από το ΦΠΑ στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καθώς το σύστημα είναι ευάλωτο σε απάτες.

Το ισχύον σύστημα ΦΠΑ, το οποίο ιδρύθηκε το 1993 με την πρόθεση να είναι μεταβατικό, είναι κατακερματισμένο και περίπλοκο για τον αυξανόμενο αριθμό των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται διασυνοριακά ενώ θεωρείται ότι αποτελεί για τις επιχειρήσεις στην Ευρώπη το υψηλότερο λειτουργικό κόστος τους. Μάλιστα κατατάσσεται στους top 5 πιο επαχθείς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις μικρές επιχειρήσεις.

Όπως αναφέρει η ΕΣΕΕ στις προτάσεις της για τις αλλαγές που προωθεί η Κομισιόν στο καθεστώς ΦΠΑ, οι εγχώριες και οι διασυνοριακές συναλλαγές αντιμετωπίζονται διαφορετικά για τα αγαθά και τις υπηρεσίες, που μπορούν να αγοραστούν χωρίς ΦΠΑ εντός της ενιαίας αγοράς.

Αυτοί είναι οι λόγοι για τους οποίους οι ΜμΕ στην Ευρώπη θεωρούν το σύστημα του ΦΠΑ ως το υψηλότερο κόστος λειτουργίας τους. Στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς, επίσης, θεωρείται ως ένα από τα σημαντικότερα εμπόδια για τις επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε παραμεθόριες περιοχές και κατατάσσεται τακτικά στους top 5 πιο επαχθείς ευρωπαϊκούς κανονισμούς για τις μικρές επιχειρήσεις.

Επιπλέον, το ισχύον σύστημα ΦΠΑ είναι ευάλωτο σε απάτες με εκτιμώμενο κενό περίπου 170 δις ευρώ ετησίως, μεταξύ των αναμενόμενων και εισπραχθέντων εσόδων ΦΠΑ. Αυτό δημιουργεί άνισους όρους ανταγωνισμού για τις επιχειρήσεις που ενεργούν νόμιμα και αυξάνει τη φορολογική τους επιβάρυνση.

Πολύ συχνά οι ΜμΕ και οι εργαζόμενοί τους, υποχρεούνται να πληρώσουν ΦΠΑ, που, όμως, δεν καταβάλλεται από εταιρείες που χρησιμοποιούν τα κενά του νόμου και παρανομούν. Η ΕΣΕΕ μέσω της UEAPME χαιρετίζει την πρόθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τη μεταρρύθμιση του ισχύοντος συστήματος, όπως προβλέπεται στο σχέδιο δράσης του ΦΠΑ από τον Απρίλιο του 2016 και ως εκπρόσωπος των ΜμΕ υποστηρίζει την πρόθεση αλλαγών του ΦΠΑ, στα εξής:

• Να καταστεί το σύστημα ΦΠΑ απλούστερο στη χρήση του για τις επιχειρήσεις.
• Να καταπολεμήσει τον αυξανόμενο κίνδυνο της απάτης.
• Να αυξηθεί η αποτελεσματικότητα του συστήματος ΦΠΑ με την αξιοποίηση των ψηφιακών δυνατοτήτων για τη μείωση του κόστους είσπραξης των εσόδων.

Όσον αφορά την απλούστευση, η UEAPME ζητά την παράταση για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα της υπηρεσίας Mini-One-Stop-Shop (MOSS), προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος για τις ΜμΕ όταν κάνουν διασυνοριακές συναλλαγές στο πλαίσιο της ενιαίας αγοράς. Επιπλέον, η UEAPME είναι ακόμα πιο απαιτητική σε ένα τυποποιημένο έντυπο για την επιστροφή του ΦΠΑ. Μια τέτοια αλλαγή στη διαχείριση του ΦΠΑ για τις επιχειρήσεις πρέπει να οδηγεί πραγματικά στη μείωση του κόστους συμμόρφωσης και στη δημιουργία ενός τυποποιημένου