1200 επιχειρήσεις έχουν 20 δις κόκκινα δάνεια

 

Κόκκινα δάνεια 20 δις ευρώ έχουν 1.200 μεγάλους ομίλους σύμφωνα με όσα αποκαλύπτει η έκθεση του Ταμείου Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας που συντάχθηκε από την εταιρεία συμβούλων Mckinsey για τη διαχείριση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων μεγάλων επιχειρήσεων.

Η έκθεση συντάχθηκε μόνον σε στοιχεία των Πειραιώς, Εθνικής και Eurobank, καθώς η Alpha Bankεπικαλούμενη νομικούς λόγους δεν παρείχε στοιχεία.

Η μελέτη έδειξε ότι 1.200 επιχειρήσεις έχουν συνολικό δανεισμό 36 δις ευρώ εκ των οποίων τα 20 δις ευρώ είναι «κόκκινα».

Από την περαιτέρω επεξεργασία εξαιρέθηκαν οι υγιείς εταιρείες και έμειναν στο δείγμα 160 όμιλοι με δανεισμό 15 δις ευρώ εκ των οποίων 11 δις ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα.

Στο πλαίσιο του ίδιου άξονα εξετάσθηκαν παρεμβάσεις που μπορούν να γίνουν σε επιχειρηματικούς κλάδους ανάλογα με την προστιθέμενη τους αξία. Εξετάσθηκαν οι κλάδοι τουρισμού, τροφίμων – ποτών, υγείας , φαρμάκων και μεταφορών. Οι κλάδοι αυτοί έχουν δάνεια 7,5 δις ευρώ εκ των οποίων τα 4,5 δις ευρώ είναι μη εξυπηρετούμενα.