Όλες οι τελικές αλλαγές στο Γυμνάσιο, με πρόσφατο βαθμό προαγωγής το 13, αντί για 12 έως τώρα.

Οι δύο κατηγορίες θεμάτων. Οι εξεταστικές περίοδοι. Οι οκτώ αλλαγές που θα ισχύσουν στο Γυμνάσιο από τη σχολική χρονιά 2016-2017.
Μέτρα «αντιστάθμισης» της κάπως χαλαρής διαδικασίας, που χαρακτηρίζει από εφέτος το Γυμνάσιο η μείωση των εξεταζόμενων μαθημάτων , καθιερώνει το υπουργείο Παιδείας. Μίνιμουμ βάση σε κάθε μάθημα, ο βαθμός δέκαη και όχι λιγότερο( λχ. 9,8,7 κλπ) και μάλιστα σε 2-3 μαθήματα, όπως λεγόταν. Ετσι, ενώ οι μαθητές προάγονταν στο Γυμνάσιο από τάξη σε τάξη με γενικό μέσο όρο το 12, με τροποποιητική εγκύκλιο που εκδόθηκε από το υπουργείο Παιδείας ο βαθμός αυτός ανεβαίνει κατά μία μονάδα – τουλάχιστον 13.

Πρόκειται για πολιτική που κρίνεται ότι συνδέεται με τη μείωση των γραπτών δοκιμίων στο Γυμνάσιο, η οποία και θα κάνει ευχερέστερη την προαγωγή των μαθητών από τάξη σε τάξη, καθώς σε μια σειρά από μαθήματα θα μείνει μόνο ο προφορικός βαθμός και όχι η δοκιμασία του γραπτού.

Τι ορίζει η εγκύκλιος

Ετσι, όπως ορίζεται στην εγκύκλιο του υπουργείου Παιδείας:
Στα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι το ένα τρίτο του αθροίσματος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου, του δεύτερου τετραμήνου και της γραπτής ανακεφαλαιωτικής εξέτασης. Πρόκειται για τα μαθήματα που θα εξετάζονται και γραπτά (δηλαδή σε Γλώσσα, Μαθηματικά, Φυσική και Ιστορία).

Στα μαθήματα της δεύτερης ομάδας (Ομάδα Β) και της τρίτης ομάδας (Ομάδα Γ) βαθμός ετήσιας επίδοσης των μαθητών είναι ο μέσος όρος των βαθμών του πρώτου τετραμήνου και του δεύτερου τετραμήνου.

Αν σε ένα μάθημα για κάποιον λόγο λείπει ο βαθμός του ενός από τα δύο τετράμηνα, ως βαθμός επίδοσης για αυτό το τετράμηνο θεωρείται ο βαθμός του άλλου τετραμήνου. Σε περίπτωση που για οποιονδήποτε λόγο δεν κατατεθεί βαθμολογία ενός μαθήματος σε κανένα τετράμηνο και εφόσον η φοίτηση του μαθητή κριθεί επαρκής, ο διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί ειδική προφορική εξέταση στην ύλη του β’ τετραμήνου το αργότερο την επόμενη ημέρα από τη λήξη των μαθημάτων του β’ τετραμήνου. Η βαθμολογία αυτής της εξέτασης αποτελεί τον βαθμό επίδοσης για κάθε τετράμηνο.

Ο μαθητής κρίνεται άξιος προαγωγής ή απόλυσης όταν:
α) Εχει σε κάθε μάθημα βαθμό ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 10 ή
β) έχει γενικό μέσο όρο βαθμών ετήσιας επίδοσης τουλάχιστον 13.

l Αν δεν πληρούνται οι παραπάνω προϋποθέσεις προαγωγής ή απόλυσης, ο μαθητής παραπέμπεται σε επαναληπτική εξέταση στα μαθήματα στα οποία ο βαθμός ετήσιας επίδοσης είναι μικρότερος από 10.

Υποστηρικτική διδασκαλία
Πάντως, όπως αναφέρεται στην ίδια εγκύκλιο, για τους παραπεμπόμενους μαθητές αμέσως μετά το τέλος της πρώτης εξεταστικής περιόδου καταρτίζεται με ευθύνη του διευθυντή του σχολείου και υλοποιείται από τους εκπαιδευτικούς πρόγραμμα υποστηρικτικής διδασκαλίας για κάθε μάθημα των Ομάδων Α και Β.

Συγκεκριμένα, για κάθε μάθημα προσφέρεται πρόγραμμα διάρκειας πέντε έως δέκα διδακτικών ωρών, ανάλογα με τις ανάγκες των μαθητών. Η υλοποίησή του ανατίθεται σε εκπαιδευτικούς του σχολείου από τον σύλλογο διδασκόντων. Το τρίτο δεκαήμερο του Ιουνίου διεξάγονται οι επαναληπτικές εξετάσεις για τους παραπάνω μαθητές (δεύτερη εξεταστική περίοδος).
Μάλιστα, για τα μαθήματα της πρώτης ομάδας (Ομάδα Α) οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές και γραπτές. Ο διευθυντής του σχολείου συγκροτεί διμελή επιτροπή εκπαιδευτικών του σχολείου που έχουν σε πρώτη ή σε δεύτερη ανάθεση το εξεταζόμενο μάθημα, η οποία διενεργεί τις προφορικές και γραπτές εξετάσεις. Η προφορική εξέταση προηγείται της γραπτής. Για τα μαθήματα της δεύτερης και της τρίτης ομάδας οι επαναληπτικές εξετάσεις είναι προφορικές.

Γυμνάσιο αναλυτικά: Όλες οι αλλαγές για το σχολικό έτος 2016-2017

Δύο τετράμηνα με λιγότερη ύλη και… μεγαλύτερα διαλείμματα προβλέπουν οι αλλαγές στο Γυμνάσιο που ανακοίνωσε το υπουργείο Παιδείας. Όλες οι αλλαγές θα ισχύσουν από το Σεπτέμβριο και θα εφαρμοστούν πιλοτικά.

Στόχος, όπως αναφέρει το υπουργείο Παιδείας, είναι να γίνουν συνολικότερες μεταρρυθμίσεις στο εκπαιδευτικό σύστημα που θα καταστήσουν το σχολείο δημιουργικό, συνεργατικό και θα κινεί την περιέργεια των παιδιών για τη γνώση και θα εξασφαλίζει υψηλά μαθησιακά αποτελέσματα.

Αυτές είναι οι οκτώ αλλαγές που θα ισχύσουν στο Γυμνάσιο από τη σχολική χρονιά 2016-2017

-1. Το σχολικό έτος του γυμνασίου διαιρείται σε δύο τετράμηνα αντί σε τρία τρίμηνα με παράλληλη διαφοροποίηση του τρόπου αξιολόγησης των μαθητών/τριών.
-2. Την επόμενη σχολική χρονιά θα εφαρμοστεί πιλοτικά σε ορισμένα γυμνάσια η εξατομικευμένη περιγραφική αξιολόγηση των μαθητών από τους καθηγητές τους, η οποία θα συνοδεύει την αριθμητική.
-3. Θα αυξηθεί ο αριθμός των εβδομάδων που αφιερώνεται στη διδασκαλία με περιορισμό του χρόνου που διατίθεται στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις (λήξη των μαθημάτων τέλος Μαΐου).
-4. Θα περιοριστούν τα μαθήματα που θα εξετάζονται στο τέλος του χρόνου στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις.
-5. Η αξιολόγηση των μαθητών/τριών στα μη εξεταζόμενα τον Ιούνιο μαθήματα θα στηρίζεται στους βαθμούς των τετραμήνων.
-6. Για όλα τα μαθήματα θα προβλέπεται ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα στο 1ο τετράμηνο ανά γνωστικό αντικείμενο.
-7. Για τα μαθήματα που δεν θα προβλέπονται προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις τον Ιούνιο, θα εξετάζονται σε ένα υποχρεωτικό ωριαίο διαγώνισμα το 2ο τετράμηνο ή, εναλλακτικά, μια συνθετική εργασία.
-8. Θα γίνει μια παιδαγωγικά ενδεδειγμένη ελάφρυνση του εβδομαδιαίου ωρολογίου προγράμματος κατά 3 ώρες την εβδομάδα.

Πηγή: Υπουργείο Παιδείας