Τι χάνουμε, τι πληρώνουμε με το νέο ασφαλιστικό

Το «μάρμαρο» των αλλαγών του ασφαλιστικού καλούνται να πληρώσουν και πάλι οι ασφαλισμένοι, πολλοί εκ των οποίων βλέπουν να ανατρέπεται η ζωή τους λόγω των δυσβάσταχτων αλλαγών που προβλέπονται.

Στην έκθεση του Γενικού Λογιστηρίου του Κράτους που συνοδεύει το νομοσχέδιο που κατετέθη στη Βουλή περιγράφεται λεπτομερώς το κόστος των έργων

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, η συζήτηση για το σχέδιο νόμου στις αρμόδιες Επιτροπές αναμένεται να ξεκινήσει από τη Μεγάλη Δευτέρα, ενώ αναμένεται να τεθεί προς ψήφιση περίπου στις 10 Μαΐου.

Οι σημαντικότερες περικοπές αφορούν σε:

– Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης, από το 2020 και εφεξής ποσού 900 εκατ. ευρώ περίπου, από την κατάργηση του ΕΚΑΣ, η οποία για τα έτη 2016, 2017, 2018 και 2019 περιορίζεται σε 168 εκατ., 569 εκατ., 803 εκατ. και 853 εκατ. περίπου αντίστοιχα, από τον επανακαθορισμό κατά το αυστηρότερο των κριτηρίων χορήγησής του.

– Μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 21 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 101 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 222 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 345 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.

– Μείωση της ετήσιας δαπάνης οικογενειακών παροχών για τους νέους συνταξιούχους του ΕΦΚΑ ύψους 1 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 7 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 15 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 21 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

– Μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις λόγω θανάτου του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ ύψους 11 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 59 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 122 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 177 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

– Μείωση της ετήσιας δαπάνης για συντάξεις του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ , λόγω της εφαρμογής ανωτάτου ορίου σύνταξης ύψους 22 εκατ. ευρώ για το έτος 2016 και 38 εκατ. ευρώ για καθένα από τα έτη 2017 και 2018.

– Μη καταβολή αυξήσεων, κατά το 2018, στους υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, ύψους 187 εκατ. ευρώ.

– Μη καταβολή αυξήσεων σε υφιστάμενους συνταξιούχους του Δημοσίου και του ΕΦΚΑ, λόγω συμψηφισμού των αυξήσεων αυτών με τις αρνητικές προσωπικές διαφορές που θα προκύψουν από τον επανυπολογισμό των συντάξεων, ύψους 76 εκατ. ευρώ, η οποία θα επέλθει στον προϋπολογισμό του έτους 2019.

Αύξηση ορίων και… εσόδων!

Ετήσια μελλοντική εξοικονόμηση, από την αύξηση του ορίου ηλικίας, για την καταβολή της σύνταξης σε πολιτικούς υπαλλήλους που απολύονται από το 65° στο 67° έτος της ηλικίας τους.

Προκύπτει αύξηση εσόδων:

-ύψους 23 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 24 εκατ. ευρώ ως το έτος 2017, 25 εκατ. ευρώ ως το 2018, 26 εκατ. έως το έτος 2019 λόγω αύξησης του ανώτατου ορίου ασφαλιστέων αποδοχών.

-ύψους 136 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 137 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018, 138 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 λόγω αλλαγής της βάσης υπολογισμού των εισφορών στους αυτοπασχολούμενους και ελεύθερους επαγγελματίες.

-ύψους 94 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 95 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 112 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018,157 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019 από τις ρυθμίσεις ως προς τις εισφορές ασφαλισμένων στον ΟΓΑ.

 

Επί του προϋπολογισμού του ΕΤΕΑΕΠ

Εξοικονόμηση δαπάνης από:

-τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους νέους συνταξιούχους ως εξής: 5 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 27 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 43 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 48 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019,

-τη μείωση της ετήσιας δαπάνης για τους υφιστάμενους συνταξιούχους λόγω αναπροσαρμογής των καταβαλλόμενων συντάξεων ως εξής: 174 εκατ. ευρώ για το έτος 2016, 291 εκατ. ευρώ έως το έτος 2017, 284 εκατ. ευρώ έως το έτος 2018 και 277 εκατ. ευρώ έως το έτος 2019.

-την εφαρμογή του αυτόματου μηχανισμού εξισορρόπησης, ύψους 36 εκατ. ευρώ για το έτος 2019.

-Ετήσια εξοικονόμηση δαπάνης ύψους 234 χιλ. ευρώ περίπου λόγω συγχώνευσης Φορέων Επικουρικής Ασφάλισης.

 

SHARE