Μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του City Unity College Nicosia και του Τ.Ε.Ι. Αθήνας

Η Ελλάδα της πραγματικής εξωστρέφειας και της ανάπτυξης

Η υπογραφή μνημονίου συνεργασίας του του City Unity College Nicosia με το Τ.Ε.Ι. Αθήνας, ανοίγει νέους δρόμους για την ανώτατη εκπαίδευση.

Όπως ανακοινώθηκε σήμερα από το ΤΕΙ Αθήνας:

Α. Ο σκοπός της ακαδημαϊκής αυτής συμφωνίας, που αποτελεί το πρώτο στρατηγικό βήμα εξωστρέφειας της ελληνικής τριτοβάθμιας εκπαίδευσης και του ΤΕΙ Αθήνας, είναι η προσφορά στην Κύπρο, μέσω δικαιώματος χρήσης του City Unity College Nicosia, των Ακαδημαϊκών Προγραμμάτων προπτυχιακού και μεταπτυχιακού επιπέδου έτσι όπως αυτά έχουν αναπτυχθεί από το ΤΕΙ Αθήνας.

Β. Η ακαδημαϊκή συμφωνία διέπετε και ερμηνεύεται από το Ελληνικό και Ευρωπαϊκό Δίκαιο και την ευθύνη για την επίβλεψη και την Ποιότητα Διασφάλισης των Ακαδημαϊκών Κριτηρίων για τα προσφερόμενα Ακαδημαϊκά Προγράμματα την έχει το ΤΕΙ Αθήνας.

Γ. Το ΤΕΙ Αθήνας θα προσφέρει την απαραίτητη ακαδημαϊκή υποστήριξη για την επιλογή του κατάλληλου διδακτικού προσωπικού για τη λειτουργία των Προγραμμάτων του και θα έχει την ευθύνη της εύρυθμης εφαρμογής και της αξιολόγησής τους.

Δ. Από την πλευρά του, το City Unity College Nicosia θα παρέχει τις εκπαιδευτικές του εγκαταστάσεις (αίθουσες διδασκαλίας και εργαστήρια) και τον κατάλληλο υλικοτεχνικό εξοπλισμό, καθώς και το εκπαιδευτικό υλικό και τα μέσα διδασκαλίας, που απαιτούνται για την ορθολογική λειτουργία των Προγραμμάτων.

Ε. Επιπλέον, θα διαθέτει το κατάλληλο προσωπικό για την υποστήριξή τους, θα ακολουθεί τις αποφάσεις και τους κανονισμούς του ΤΕΙ Αθήνας ως προς τη λειτουργία τους και θα φροντίζει για την ορθή και αποτελεσματική προβολή τους