Δόθηκε παράταση για διορθώσεις στο Ε9 – Στο μισό τα πρόστιμα

Τα πολλά λάθη στις δηλώσεις ακινήτων και αγροτεμαχίων που εντόπισε το υπουργείο Οικονομικών οδήγησε τον αναπληρωτή υπουργό Οικονομίας Τρύφων Αλεξιάδη να δώσει παράταση μέχρι τις 30 Νοεμβρίου για τη δυνατότητα τροποποιητικών δηλώσεων στο Ε9 των ετών από το 2010 και μετά, που έληγε στις 27 Αυγούστου.

Ο αναπληρωτής υπουργός Οικονομίας Τρύφων  Αλεξιάδης  κάλεσε τους φορολογούμενους να υποβάλλουν τις τροποποιητικές δηλώσεις εντός της νέας προθεσμίας, με μειωμένους τους πρόσθετους φόρους και τα πρόστιμα κατά 50%, προκειμένου να απεικονίσουν σωστά την περιουσιακή τους κατάσταση και σημείωσε ότι όπως προκύπτει από τα μηχανογραφικά στοιχεία που έχουν επεξεργαστεί προκύπτουν σοβαρά λάθη στην περιγραφή ακινήτων με αποτέλεσμα να υπάρχουν προβλήματα στον ορθό υπολογισμό του ΕΝΦΙΑ.

Η τροπολογία κατατέθηκε στην Ολομέλεια στο νομοσχέδιο «Ανάθεση και εκτέλεση συμβάσεων παραχώρησης – Εναρμόνιση με την Οδηγία 2014/23/ΕΕ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 26ης Φεβρουαρίου 2014 σχετικά με την ανάθεση συμβάσεων παραχώρησης (ΕΕ L 94/1/28.3.2014) και άλλες διατάξεις.